Ułatwienia dostępu

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 1. Zajęcia dydaktyczne trwają od 1 września 2020r.do 25 czerwca 2021r.
 2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza

  I półrocze - od 1 września 2020r.do 31 stycznia 2021r.
  II półrocze - od 01 lutego 2021r. do 25 czerwca 2021r.

 3. Zebrania z rodzicami: 14 września 2020r.,9 listopada 2020r., 2 lutego 2021r.,19 kwietnia 2021r., 14 maja 2021r.
 4. Terminy I półrocze:

  1 września 2020r. Rozpoczęcie roku szkolnego
  14 września 2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej
  14 września 2020r. Zebranie z rodzicami
  2 listopada 2020r. Zebranie z rodzicami
  23 grudnia 2020r.-31 grudnia 2020r. Zimowa przerwa świąteczna
  18 stycznia 2021r. Wystawianie ocen za I półrocze roku szkolnego 2020/2021
  21 stycznia 2021r. Śródroczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
  4 -17 stycznia 2021r. Ferie zimowe

 5. Terminy II półrocze:

  2 lutego 2021r. Śródroczne podsumowujące zebranie plenarne Rady Pedagogicznej
  2 lutego 2021r. Zebrania z rodzicami(podsumowanie wyników dydaktyczno-wychowawczych za I półrocze)
  1 – 6 kwietnia 2021r. Wiosenna przerwa świąteczna
  19 kwietna 2021r. Zebrania z rodzicami
  25,26,27 maja 2021r. Egzamin ósmoklasisty
  14 maja 2021r. Zebrania z rodzicami Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych
  7 czerwca 2021r. Wystawianie ocen za II półrocze roku szkolnego 2020/2021
  14czerwca 2021r. Roczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
  25 czerwca 2021r. Zakończenie roku szkolnego

 6. Ferie letnie: od 26 czerwca 2021r. do 31 sierpnia 2021r.
 7. Dodatkowe dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

  2 listopada(poniedziałek)
  12 listopada(czwartek)
  13 listopada (piątek)
  25 maja 2021 r. (wtorek) egzamin ósmoklasisty - język polski
  26 maja 2021 r. (środa) egzamin ósmoklasisty -matematyka
  27 maja 2021 r. (czwartek) egzamin ósmoklasisty- język obcy nowożytny
  4 czerwca 2021r.(piątek)

Kalendarz roku szkolnego może ulec zmianie z przyczyn od nas należnych.